Integritetsrätt, Upphandling
alemdalen mindre

Lindahl i Almedalen 2017

Under Almedalsveckan 2-9 juli 2017 är vi på plats och medverkar vid en rad olika arrangemang. Besök gärna något av dem eller kontakta oss om du vill sammanstråla under veckan. Här kan du ladda ner kalendarium och kontaktuppgifter (pdf). Lindahl medverkar vid följande seminarier: DEN RATIONELLA UPPHANDLINGSSTRATEGIN  TID Måndag 3 juli kl 16.00-16.15 PLATS Offentliga Affärers seminarietält, Strandvägen 4 Den nationella upphandlingsstrategin med sju strategiska inriktningsmål för den offentliga upphandlingen infördes av regeringen under 2016.…
Seminarium
fjärde industriella revolutionen sem 3

Lindahl värd för framtidsspaningar för innovation och näringsliv

Den 20 april anordnade Lindahl seminariet ”Sverige i den fjärde industriella revolutionen” i Näringslivets hus lokaler i Stockholm. Närmare 150 personer kom för att lyssna till närings- och innovationsminister Mikael Damberg och digitaliseringsekonom Anna Felländer som delade med sig av sina olika perspektiv kring den fjärde industriella revolutionen och dess tänkbara konsekvenser. Från Lindahl medverkade David Frydlinger och Malcolm Wiberg. Frågor som lyftes var bland annat hur lagstiftningen kommer att behöva utvecklas i takt med…
Ingen kategori
fasad SV

Är svenska styrelsearvoden för låga?

Svenska styrelsearvoden stiger, visar färsk statistik från Novare Pay Consulting. Men sett ur ett internationellt perspektiv sker uppgången från låga nivåer. Mats Tindberg, delägare på Lindahl, och Erika Andersson, vd på Novare Pay Consulting uttalar sig i StyrelseAkademiens tidning Professionellt Styrelsearbete om styrelsearvodena och hur de speglar ansvaret. Läs artikeln här.  
Integritetsrätt
delade meningar bild

Allt fler är positiva till digital insamling av privat information

Andelen som ser insamlingen och användningen av personlig, digital information i samhället som något positivt har ökat med nio procentenheter de senaste två åren. Det visar en ny riksomfattande attitydundersökning. Lindahl har återigen i samarbete med analys-och kommunikationsbyrån Insight Intelligence undersökt hur svenskarna ser på digital integritet. Undersökningen är riksrepresentativ och har genomförts i samarbete Cybercom Group, IAB Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting. Resultaten visar en positiv attitydförändring kring insamling av privat information. Samtidigt…
Ingen kategori
picto till ewn_offentlig sektor

Domvilloinstitutet – ett nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland

Sverige har alltsedan senare hälften av 1970-talet varit ett av de länder dit flest utländska parter och stater väljer att förlägga sina internationella affärs- och investeringstvister. Under senare år har dock konkurrensen med andra länder och skiljedomsinstitut ökat, varför Sverige måste anstränga sig för att behålla sin plats som ett av de ledande skiljeförfarandeländerna. Bo GH Nilsson och Daniel Lander från Advokatfirman Lindahl skriver om nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland i en debattartikel publicerad…
Integritetsrätt, Seminarium
picto till ewn ny_medarbetare

Heldagsutbildning om dataskyddsförordningen – nya krav 2018

Välkommen till en nyinsatt endagskurs om dataskyddsförordningen, som träder ikraft under 2018. Under utbildningen görs en fördjupad genomgång av dataskyddsförordningens innehåll och nyheter, samt av vilka konkreta krav som ställs på alla företag inför dataskyddsförordningens ikraftträdande. Dataskyddsförordningen innehåller ett stort antal nya skyldigheter och ett nytt ansvar som den som behandlar personuppgifter måste känna till. Bland annat införs sanktioner vid överträdelse på upp till 4 % eller 20 MEUR, utökade formaliakrav, rapporteringsskyldighet vid incidenter omfattande…
Immaterialrätt, News in English
GettyImages-529544422-1260x650

New pricing principles applied in decision on orphan drugs

In the latest newsletter from the International Law Office, Lindahl’s Jonas Löfgren, Annie Kabala and Natalie Tell provides an update on recent developments in Sweden which further increases pricing uncertainty for orphan drugs. Read the article here Also read: Lindahl provides an update on difficult position for orphan drugs Orphan drug denied reimbursement in health technology assessment  
Integritetsrätt, Seminarium
picto till ewn_frukostseminarium

Seminarium om nya dataskyddsförordningen

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium om hur upphandlande myndigheter och enheter ska hantera upphandlade avtal, där en lagändring medför att avtalets villkor måste ändras under avtalstiden för att leva upp till lagen. Som en del av seminariet fördjupar vi oss i den kommande dataskyddsförordningen, vad denna innebär för behandlingen av personuppgifter och hur den påverkar redan upphandlade avtal. Dataskyddsförordningen kommer 2018 att ersätta personuppgiftslagen och medför ett stort antal ökade krav på företag och myndigheter.…
Immaterialrätt, News in English
GettyImages-529544422-1260x650

New Climate Act – pioneering or meaningless?

In March 2016 the Cross-party Committee on Environmental Objectives presented its final report, ”A climate policy framework for Sweden” (SOU 2016:21). The Climate Policy Framework is a result of a cross-party political agreement that will supposedly make the climate a top issue in all policy work. The report resulted in a draft bill which was circulated for consideration. The Council on Legislation presented its views on the new Climate Act in February 2017. Matilda Hellström…
Seminarium
1

Välbesökt diskussion om globala förvärvstrender

Förra veckan besökte omkring 80 personer Café Opera och seminariet ”Global trends in private M&A”, som anordnades av Advokatfirman Lindahl och Allen & Overy. Under seminariet presenterades bland annat Allen & Overys analys av 800 transaktioner med icke-noterade bolag som de har arbetat med under de senaste fem åren. Vi bad Lisa Göransson, partner på Allen & Overy sammanfatta de viktigaste delarna ur analysen. – Antalet transaktioner minskade något under 2016 jämfört med 2015, men var…
Immaterialrätt, Seminarium
picto till ewn_frukostseminarium

Frukostseminarium: Framtidssäkra ditt varumärke

En varumärkesregistrering är ofta en bra början, men sällan tillräcklig. För att skydda sitt varumärke och generera mesta möjliga värde behöver företag också arbeta aktivt med sina varumärken. Välkommen till ett frukostseminarium där Lindahls immaterialrättsspecialister ger dig de bästa verktygen för att du ska kunna säkra din mest värdefulla tillgång och maximera ditt varumärkes kommersiella fördelar. PÅ PROGRAMMET: – Utnyttjar ditt företag sitt varumärke optimalt – både offensivt och defensivt? – Är ditt företag rustat…
Integritetsrätt
Foap-Latte_Art mindre

Personuppgiftsbehandling på rätt sätt – frukostutbildning

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av dataskyddsförordningen. Överträdelser mot de nya reglerna kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR. Förändringarna är omfattande. OM UTBILDNINGEN Denna utbildning – med praktisk inriktning – ger information om förändringar som införs genom den nya dataskyddsförordningen och kunskap om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas inför 2018. Målet med utbildningen är att du ska förstå de nya…
Fastighetsrätt, Seminarium
Foap-Latte_Art mindre

Nya skatteregler i fastighetsbranschen – frukostseminarium på fyra orter

Regeringen vill öka beskattningen av fastighetsbranschen. I juni 2015 tillsattes en utredning med direktiv att se över beskattningen för företag i fastighetsbranschen, både vad gäller inkomstskatt och stämpelskatt. Utredningen ska särskilt föreslå ändringar för att motverka fastighetspaketeringar samt se över behovet av att utvidga stämpelskatteplikten för vissa förvärv, till exempel fastighetsreglering. Utredningen ska presentera sina förslag i slutet av mars 2017. Under seminariet kommer vi att presentera utredningens förslag samt analysera dess konsekvenser för fastighetsbranschen.…
Immaterialrätt, News in English
GettyImages-529544422-1260x650

Sweden reviews financing and pricing

In mid-November 2016 the government issued directives to review the pricing and reimbursement system and the national financing system for medicinal products. The government declared that the existing system is complex and complicated and must be improved in order to operate a modern healthcare system. The review seeks to find a clear division of financing responsibilities between the national government and local county councils. It also seeks to establish foreseeable processes for stakeholders as regards…
Immaterialrätt, News in English
picto till ewn_immaterialrätt

Guidance on preparatory patent infringement

When and under what circumstances can a patent owner obtain an injunction against imminent infringement or, as expressed in the Patents Act, preparatory acts of infringement? This question is of particular interest for pharmaceutical patents during the regulatory process relating to authorisations of generic medicinal products. Jonas Westerberg and Ludvig Holm at Lindahl comment on this subject in the latest newsletter from ILO. Read the full article here.  
News in English, Seminarium
Foap-Latte_Art mindre

Chinese investment and the Nordics – trends and opportunities

China’s meteoric rise as an economic superpower is the story of the 21st century. China is now a major player in the world FDI market and an ever more visible source of investment into the Nordics. With Chinese investment into the Nordics yet to peak, the Nordic business community (you!) can only benefit from a deeper understanding of China’s economic and political trajectory. Welcome to this breakfast seminar on Chinese investment and the Nordics. During…
Vested och strategiska kontrakt
picto till ewn ny_avtal

Lindahl skriver artikelserie om kontraktsteori

Här kan du ta del av Lindahls artikelserie, publicerad i Dagens Juridik, där advokaterna och delägarna David Frydlinger, Malcolm Wiberg och Erik Linnarsson behandlar ämnet kontraktsteori. Del 1 – Så kan nobelpristagarna lära oss jurister att skriva bättre avtal Del 2 – Kontraktsteori – och berättelsen om Entreprenören och Investeraren Del 3 –  Kontraktsteori och frågan: måste vi sluta med outsourcing? Del 4 – Relationsbaserade kontrakt – revidera grundantagandet om hur människor fungerar Läs även inlägget ”Fullsatt…
Vested och strategiska kontrakt
Haymarket6 mindre

Fullsatt när ekonomipristagare och Lindahl diskuterade svensk konkurrenskraft med näringslivet

– Den svenska nätverksekonomin har en stor potential. För att fullt realisera denna och rusta oss för framtiden behöver vi täppa till onödiga värdeläckage som idag sker på grund av motstridiga intressen mellan marknadens aktörer. Här är Oliver Harts teorier om hur kontrakt bör utformas centrala, där skälighet och kommunikation är viktiga delar för att ett kontrakt ska kunna ligga till grund för ömsesidigt värdeskapande, säger David Frydlinger på Lindahl. Det var stort engagemang i…
Konkurrensrätt, Seminarium
Foap-Keyboard

Ny konkurrensskadelag – nya möjligheter och ökade risker

Den 27 december 2016 träder en helt ny lag, konkurrensskadelagen, i kraft i Sverige. Lagen bygger på EU-direktiv och kommer att medföra ökade möjligheter att väcka skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund. I Sverige har skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund hittills varit relativt ovanligt. Syftet med den nya lagen är bl.a. att underlätta för företag att väcka talan genom vissa lättnader. Genom lagen ska ges en effektiv möjlighet att kräva full ersättning och ett likvärdigt skydd för skadelidande.…
Integritetsrätt, Utbildning
Foap-Latte_Art mindre

Frukostutbildning: Personuppgifts- behandling på rätt sätt

Personuppgiftsbehandling på rätt sätt – nya regler 2018 Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av dataskyddsförordningen. Överträdelser mot de nya reglerna kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR. Förändringarna är omfattande. Om utbildningen Denna grundläggande utbildning – med praktisk inriktning – ger information om förändringar som införs genom den nya dataskyddsförordningen och kunskap om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas inför 2018.Målet med…
News in English
Haymarket6 mindre

Contract Theory & Sweden’s competitive position

Nobel laureate Oliver Hart and Lindahl discuss the competitiveness of Swedish business – new vision of contracts deemed necessary ”The Swedish network economy has great potential. To fully realize this and to prepare for the future, we need to stop unnecessary leakage of value arising out of conflicting interests. Here, Oliver Hart’s theories on how contracts should be designed are central; a focus on fairness and clear communication is the basis for mutual value creation”,…
Immaterialrätt, News in English
Foap lurar mindre

Contract interpretation in digital music industry

The digitisation of the music industry has led to the creation of popular new on-demand services, but it has also led to friction between recording artists and record labels concerning the digital use of copyrighted music. In a recent case, the Svea Court of Appeal (T 9046-15) shed much-needed light on whether a right to digital use can be established through the interpretation of recording contracts from a time when such use did not even…
Upphandling
GettyImages-529544422-1260x650

Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en önskan om att myndigheter ska kunna använda sin köpkraft vid offentlig upphandling för att nå politiska miljömål. Myndigheter ska bland annat kunna främja miljövänlig innovation och teknik, ange viss miljö- och klimatprestanda eller minimera avfall och utsläpp. I Upphandlingsrättslig Tidskrift reder Catharina Piper, advokat på Lindahl, ut frågetecknen och berättar under vilka förutsättningar som miljökrav kan ställas i en offentlig upphandling enligt den kommande upphandlingslagstiftningen. Catharina försöker även…
Seminarium
Foap-Latte_Art mindre

Frukostseminarium: Möjligheter och risker med ny konkurrensskadelag

I december 2016 träder en ny lag, konkurrensskadelagen, i kraft i Sverige. Den bygger på EU-direktiv och kommer att medföra ökade möjligheter att väcka skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund. I Sverige har skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund hittills varit relativt ovanligt. Syftet med lagen är att underlätta för företag att väcka talan genom vissa lättnader. Lagen kommer därför att medföra ökade risker för företag att överträda de konkurrensrättsliga regelverken. Under seminariet svarar vi på frågor som: Vad…