Archive for: augusti, 2015

Lindahl kommenterar svårt läge för särläkemedel

Lindahl kommenterar svårt läge för särläkemedel

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Annie Kabala och Jonas Löfgren hur en så kallad ’orphan drug’ eller särläkemedel nekats subvention efter utredning om medicinsk effekt, där jämförelseprodukten inte är godkänd för samma indikation (s k off label-användning). Du kan läsa artikeln här.

Jonas Löfgren

jonas.lofgren@lindahl.se