Archive for: september, 2015

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office), diskuterar Ludvig Holm på Lindahl en nyligen avkunnad dom från Högsta domstolen, som bekräftade att det svenska genomförandet av verkställighet av EU:s direktiv om immateriella rättigheter går längre än direktivet vad avser vilken information som en part kan tvingas lämna ut om varor som gör immaterialrättsligt.

Du kan läsa artikeln här.

Ludvig Holm

ludvig.holm@lindahl.se

 

En introduktion till relationsbaserade kontrakt

Vi har under de senaste åren kunnat se ett ökat intresse för olika typer av relationsbaserade kontrakt och avtal som skapar förutsättningar för en mer effektiv och lönsam relation mellan företag. Marknaden är uppenbarligen redo för en kontraktsform som fokuserar mer på samarbete, långsiktighet och gemensamma mål och prismodeller som ger vinning för båda parter. En typ av kontraktsmodell som just nu vinner mark över hela världen är Vested. Vested är en forskningsbaserad kontrakts- och affärsmodell som har använts med stor framgång av flera välkända företag.

Här kan du läsa mer om Relationsbaserade kontrakt.

Här kan du läsa mer om Vested.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se