Archive for: oktober, 2015

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

EU-domstolen har utfärdat ännu en dom som tydligt visar att även mycket starka kommersiella och politiska intressen står sig slätt gentemot EU-medborgares skydd mot behandling av deras personuppgifter. Den här gången berördes möjligheten att överföra personuppgifter från EU till USA, en möjlighet som bland annat är av fundamental betydelse för internationell handel. Domen får omedelbara och viktiga konsekvenser för svenska företag och myndigheter som är ansvariga för behandling av personuppgifter som görs i eller från USA. Läs mer här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se