Archive for: februari, 2016

Ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt

Ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt

I senaste ILO Intellectual Property Newsletter skriver Henrik Wistam och Anna Tarring om ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt.

I avgörandet slår Högsta domstolen fast att svensk domstol är behörig att pröva en talan mot en svarande som har hemvist eller befinner sig inom ett land utanför EU/EES när tvisten rör svenska nationella varumärken och rättighetsinnehavare hävdar att intrång har skett i Sverige. Domstolen motiverar detta med att varumärkesrätten är territoriellt begränsad och att det därmed finns ett svensk rättskipningsintresse och svensk domsrätt när det görs gällande svenskt varumärkesskydd.

Genom avgörandet står det nu klart att svenska rättighetsinnehavare har möjlighet att skydda sina rättigheter i Sverige även vid angrepp från motparter utanför EU/EES.

Läs artikeln här.

Henrik Wistam

henrik.wistam@lindahl.se

 

Lindahl topprankade i IP Stars

Lindahl topprankade i IP Stars

Lindahl bibehåller topplaceringen i IP Stars årliga ranking där byråer i över 80 länder granskas. I Sverige har följande områden bedömts: Patent contentious, Trade mark contentious och Trade mark prosecution. Lindahl placerar sig i tier 1 eller 2 inom samtliga områden, vilket gör oss till den högst rankade byrån sett till alla kategorier.

Rankade jurister från Lindahl är Johan Norderyd, Jonas Westerberg och Henrik Wistam.

Läs mer och ta del av de fullständiga resultaten på IP Stars hemsida.

Jonas Westerberg

jonas.westerberg@lindahl.se