Archive for: maj, 2016

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

”Antag att ett företag börjar misstänka att ekonomichefen läcker finansiell information till en konkurrent. Får man ”sätta span” på henne? Får man gå igenom hennes mejl? Får man använda teknologi för att spåra hennes rörelser, till exempel genom hennes mobiltelefon? Får man förhöra henne? Får man avskeda henne, bara baserat på endast välgrundade misstankar?

Dessa är några av de juridiska frågor som uppkommer inom det snabbt växande området informationssäkerhet, ett område som håller på att bli något av det nya svarta i it-världen. Antalet artiklar, konferenser, studier med mera som tillägnas ämnet ökar varje år. Liksom det årliga antalet kronor som spenderas på informationssäkerhet och antalet medialt uppmärksammade informationssäkerhetsincidenter.”

David Frydliger, advokat och delägare på Lindahl, skriver om hur informationens värde avgör hur långt ett företag får gå för att skydda sig mot läckor och reder ut juridiken inom informationssäkerhet i IDG Expert Network.

Läs hela artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”För många jurister ger ordet informationssäkerhet inte spexiga associationer. Ungefär som ställningsfullmakt eller skuldebrev. Det är väl något som man håller på med på IT-avdelningen tänker många. Inte mycket för bolagsjurister och advokater att bry sig om. 

Men här bör man tänka en gång till. Att hantera informationssäkerhet även juridiskt har faktiskt i många fall blivit affärskritiskt. Av ett enkelt skäl: företags information – kunddata, patent, finansiell information, algoritmer och så vidare – är allt oftare den mest värdefulla tillgången. Informationskapitalets värde överstiger inte sällan med råge värdet av alla fysiska tillgångar och de anställdas kompetens.”

David Frydliger, advokat och delägare på Lindahl, skriver om informationssäkerhet i Dagens Juridik.

Läs hela krönikan här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Lindahl förklarar undantag från upphovsrätten

Lindahl förklarar undantag från upphovsrätten

Högsta Domstolen har nyligen meddelat ett beslut gällande tolkningen av undantaget för ”freedom of panorama” i upphovsrättslagen. Frågan har aktualiserats i en pågående process mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) i vilken BUS gjort gällande att Wikimedia Sveriges databas och webbplats med bilder av konstverk tagna på allmänna platser i Sverige innefattas av upphovsmännens ensamrätt. Wikimedia Sverige har motsatt sig detta med hänvisning till undantaget för ”freedom of panorama”.

Beslutet har uppmärksammats internationellt, och Johan Norderyd och Elna Jönsson på Lindahl skriver om domen i Kluwer Law International blogg om upphovsrätt.

Du kan läsa inlägget här.

Högsta Domstolen menar att upphovsrättslagen ger en möjlighet för var och en att avbilda konstverk på allmän plats, detta med hänvisning till undantaget för ”freedom of panorama”. Undantaget sträcker sig dock inte till att det är tillåtet att skapa en databas där konstverk görs tillgängliga utan ersättning till upphovsmännen på så sätt som Wikimedia Sverige har gjort, oavsett om det finns ett kommersiellt syfte eller inte. Enligt Högsta Domstolen skulle det innebära en betydligt större inskränkning i den upphovsrättsliga ensamrätten än vad bestämmelsen syftar till.

Johan Norderyd

johan.norderyd@lindahl.se

 

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

I en riksomfattande attitydundersökning om digital integritet svarar 36 procent av svenskarna att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt.

Resultatet, som sammanfattas i rapporten ”Delade meningar”, visar att personnummer är det som folk är mest försiktiga med att dela digitalt. Oron ligger främst i risken för id-kapningar. Störst förtroende för digital hantering av privat information har banker.

Rapporten ger god vägledning för företag som vill hantera uppgifter rätt både ur ett konsument- och ett företagsperspektiv 1000 svenskar mellan 16 och 70 år har deltagit i undersökningen som tagits fram på uppdrag av Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, Samsung och Stockholms Läns Landsting i samarbete med analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence och SICS Swedish ICT.

Undersökningen visar också bland annat att:

  • 63 procent av män mellan 16 och 29 år svarar att de använder reklamblockerare
  • Mer än var femte svarar att de någon gång har avslutat en digital tjänst, program eller hemsida för att de känt att det varit för integritetskränkande (22%).
  • Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att dela med sig av personlig information inom vården för att få insyn i sin egen journal (57%).

För mer information om undersökningen och för att ta del av den fullständiga rapporten kontakta oss på dataintegritet@lindahl.se

Viktoria Wastenson

viktoria.wastenson@lindahl.se