Archive for: april, 2017

Heldagsutbildning om dataskyddsförordningen – nya krav 2018

Heldagsutbildning om dataskyddsförordningen – nya krav 2018

Välkommen till en nyinsatt endagskurs om dataskyddsförordningen, som träder ikraft under 2018. Under utbildningen görs en fördjupad genomgång av dataskyddsförordningens innehåll och nyheter, samt av vilka konkreta krav som ställs på alla företag inför dataskyddsförordningens ikraftträdande.

Dataskyddsförordningen innehåller ett stort antal nya skyldigheter och ett nytt ansvar som den som behandlar personuppgifter måste känna till. Bland annat införs sanktioner vid överträdelse på upp till 4 % eller 20 MEUR, utökade formaliakrav, rapporteringsskyldighet vid incidenter omfattande personuppgifter, skärpta rättigheter för enskilda, utökade skyldigheter och krav på dataskyddsombud och anpassningskrav av IT-system.

VI GER DIG KUNSKAP OM:
– Kraven enligt dataskyddsförordningen
– Vägledande uttalanden från EU
– Hur kraven kommer att påverka personuppgiftsbehandlingen hos ditt företag
– Vad man behöver tänka på vad gäller ansvarsregleringar i avtal
– Kraven som ställs på dataskyddsombudet och dennes arbetsuppgifter
– Svenska anpassningar av dataskyddsförordningen (SOU 2017:39)
– Konkreta tips och råd om hur du kan förbereda din verksamhet

DATUM
13 september 2017

PLATS
Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg
TID 9.00–16.00

KOSTNAD
5 900 kronor per person, exkl. moms. Kostnaden inkluderar lunch. Vid avbokning senare än 8 september debiteras full avgift.

MER INFORMATION
Vid frågor, kontakta Wilhelm Backman på wilhelm.backman@lindahl.se eller 031-799 10 72.

ANMÄLAN
Anmäl dig HÄR (senast 1 september)

Utbildningen hålls av advokaterna Lars Melin och Åsa Nyqvist.

New pricing principles applied in decision on orphan drugs

New pricing principles applied in decision on orphan drugs

In the latest newsletter from the International Law Office, Lindahl’s Jonas Löfgren, Annie Kabala and Natalie Tell provides an update on recent developments in Sweden which further increases pricing uncertainty for orphan drugs.

Read the article here

Also read:

Lindahl provides an update on difficult position for orphan drugs

Orphan drug denied reimbursement in health technology assessment

 

Seminarium om nya dataskyddsförordningen

Seminarium om nya dataskyddsförordningen

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium om hur upphandlande myndigheter och enheter ska hantera upphandlade avtal, där en lagändring medför att avtalets villkor måste ändras under avtalstiden för att leva upp till lagen. Som en del av seminariet fördjupar vi oss i den kommande dataskyddsförordningen, vad denna innebär för behandlingen av personuppgifter och hur den påverkar redan upphandlade avtal.

Dataskyddsförordningen kommer 2018 att ersätta personuppgiftslagen och medför ett stort antal ökade krav på företag och myndigheter. Det införs väsentligt höjda sanktioner i förhållande till dagens regler vid behandling av personuppgifter (upp till 4 % av omsättningen eller 20 MEUR). De nya reglerna innebär att avtal som omfattar behandling av personuppgifter måste anpassas för att leva upp till dataskyddsförordningens krav.

För upphandlade avtal vars avtalstid löper efter ikraftträdandet av dataskyddsförordningen uppstår frågan i vilken utsträckning ändringar får göras enligt upphandlingslagstiftningen. Under frukostseminariet kommer vi att gå igenom vilka ändringar som får göras i ett upphandlat kontrakt, den nya dataskyddsförordningen samt vad upphandlande myndigheter och enheter kan göra för att vara säkra på att upphandlade avtal som omfattar någon form av personuppgiftsbehandling är förenliga med upphandlingslagstiftningen, såväl som dataskyddslagstiftningen.

Välkommen!

DATUM
Tisdagen den 25 april 2017

PLATS
Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

TID
Frukost och registrering 7.30-8.00
Seminarium 8.00-9.00

KOSTNAD
Seminariet är kostnadsfritt.

MER INFORMATION
Vid frågor, kontakta Anna Hultman på anna.hultman@lindahl.se eller 031-799 10 00.

ANMÄLAN
Anmäl dig till anna.hultman@lindahl.se senast den 17 april.

New Climate Act – pioneering or meaningless?

New Climate Act – pioneering or meaningless?

In March 2016 the Cross-party Committee on Environmental Objectives presented its final report, ”A climate policy framework for Sweden” (SOU 2016:21). The Climate Policy Framework is a result of a cross-party political agreement that will supposedly make the climate a top issue in all policy work. The report resulted in a draft bill which was circulated for consideration. The Council on Legislation presented its views on the new Climate Act in February 2017.

Matilda Hellström at Lindahl comment on the The Climate Policy Framework in the latest newletter from ILO.

Read the article here.

Matilda Hellström

matilda.hellstrom@lindahl.se

 

Välbesökt diskussion om globala förvärvstrender

Välbesökt diskussion om globala förvärvstrender

Förra veckan besökte omkring 80 personer Café Opera och seminariet ”Global trends in private M&A”, som anordnades av Advokatfirman Lindahl och Allen & Overy. Under seminariet presenterades bland annat Allen & Overys analys av 800 transaktioner med icke-noterade bolag som de har arbetat med under de senaste fem åren. Vi bad Lisa Göransson, partner på Allen & Overy sammanfatta de viktigaste delarna ur analysen.

– Antalet transaktioner minskade något under 2016 jämfört med 2015, men var ändå avsevärt fler än under 2014, vilket är lite förvånande med tanke på osäkerheten runt det amerikanska presidentvalet och Brexit-omröstningen i Storbritannien. Kanske delvis på grund av ett mindre utbud såg vi stenhård konkurrens om de bästa tillgångarna. Vi noterade också att private equity-spelarna förekom mer på köparsidan än på säljarsidan jämfört med tidigare år. Avtalsvillkoren avspeglar också, även om de skiljer sig åt i olika delar av världen, en tydlig säljarmarknad, både när det gäller form av köpeskilling samt omfattning på garantier och ansvarsbegränsningar. Den främsta behållningen av den här typen av analyser är dock att man blir påmind om att gällande marknadspraxis i stor utsträckning beror på i vilken del av världen man befinner sig. Med den förståelsen och insikten om varför det förhåller sig på det ena eller andra sättet, kan man ofta undvika att avtalsförhandlingar kör fast och istället bana väg för en smidig förhandling, säger Lisa Göransson.

Deltagarna fick en inblick i hur marknaden sett ut och utvecklats under de senaste åren och hur detta påverkat överlåtelseavtalens innehåll. Slutsatserna som kan dras är att förutom pris så är fördelningen av ansvar genom garantier och ansvarsbestämmelser av största vikt samt att försäkringslösningar för att hantera risker har ökat. Avslutningsvis fick vi lyssna till en paneldiskussion med Gustaf Slettegren från Lazard, Henrik Rydén från JLT och Tobias Hahn från Atlas Copco som lämnade sin syn på aktuella trender och vart marknaden kan vara på väg härnäst. Kvällen avslutades med ett trevligt mingel.

– Det stora deltagandet idag och diskussioner bland deltagarna visar att intresset för hur risker hanteras genom köpeskilling, garantier och andra avtalsbestämmelser är stort och inte minst för hur lösningarna kan variera mellan olika marknader. Insikt om alternativa lösningar på andra marknader kan inspirera till nya lösningar och verktyg i förhandlingarna, säger Carl-Olof Bouveng, delägare på Lindahl i Stockholm.

12 6 13

4

Lisa

2

3

CO 8 5

9 10

Frukostseminarium: Framtidssäkra ditt varumärke

Frukostseminarium: Framtidssäkra ditt varumärke

En varumärkesregistrering är ofta en bra början, men sällan tillräcklig. För att skydda sitt varumärke och generera mesta möjliga värde behöver företag också arbeta aktivt med sina varumärken. Välkommen till ett frukostseminarium där Lindahls immaterialrättsspecialister ger dig de bästa verktygen för att du ska kunna säkra din mest värdefulla tillgång och maximera ditt varumärkes kommersiella fördelar.

PÅ PROGRAMMET:
– Utnyttjar ditt företag sitt varumärke optimalt – både offensivt och defensivt?
– Är ditt företag rustat för Brexit?
– Den senaste rättsutvecklingen – nyheter från fältet.

DATUM
Torsdagen den 27 april 2017

TID
Seminarium kl 8.00-9.00, frukost serveras från kl 7.30

PLATS
Advokatfirman Lindahl, Studentgatan 6, Malmö

ANMÄLAN
Anmäl dig senast den 23 april 2017 till anmalan.ip@lindahl.se – ange ”IP-frukost” som referens.
Bjud gärna med en gäst. Ange då i ditt svar hur många som kommer.

Seminariet är kostnadsfritt.