All posts by Lindahl Corporate Finance

Välbesökt diskussion om globala förvärvstrender

Välbesökt diskussion om globala förvärvstrender

Förra veckan besökte omkring 80 personer Café Opera och seminariet ”Global trends in private M&A”, som anordnades av Advokatfirman Lindahl och Allen & Overy. Under seminariet presenterades bland annat Allen & Overys analys av 800 transaktioner med icke-noterade bolag som de har arbetat med under de senaste fem åren. Vi bad Lisa Göransson, partner på Allen & Overy sammanfatta de viktigaste delarna ur analysen.

– Antalet transaktioner minskade något under 2016 jämfört med 2015, men var ändå avsevärt fler än under 2014, vilket är lite förvånande med tanke på osäkerheten runt det amerikanska presidentvalet och Brexit-omröstningen i Storbritannien. Kanske delvis på grund av ett mindre utbud såg vi stenhård konkurrens om de bästa tillgångarna. Vi noterade också att private equity-spelarna förekom mer på köparsidan än på säljarsidan jämfört med tidigare år. Avtalsvillkoren avspeglar också, även om de skiljer sig åt i olika delar av världen, en tydlig säljarmarknad, både när det gäller form av köpeskilling samt omfattning på garantier och ansvarsbegränsningar. Den främsta behållningen av den här typen av analyser är dock att man blir påmind om att gällande marknadspraxis i stor utsträckning beror på i vilken del av världen man befinner sig. Med den förståelsen och insikten om varför det förhåller sig på det ena eller andra sättet, kan man ofta undvika att avtalsförhandlingar kör fast och istället bana väg för en smidig förhandling, säger Lisa Göransson.

Deltagarna fick en inblick i hur marknaden sett ut och utvecklats under de senaste åren och hur detta påverkat överlåtelseavtalens innehåll. Slutsatserna som kan dras är att förutom pris så är fördelningen av ansvar genom garantier och ansvarsbestämmelser av största vikt samt att försäkringslösningar för att hantera risker har ökat. Avslutningsvis fick vi lyssna till en paneldiskussion med Gustaf Slettegren från Lazard, Henrik Rydén från JLT och Tobias Hahn från Atlas Copco som lämnade sin syn på aktuella trender och vart marknaden kan vara på väg härnäst. Kvällen avslutades med ett trevligt mingel.

– Det stora deltagandet idag och diskussioner bland deltagarna visar att intresset för hur risker hanteras genom köpeskilling, garantier och andra avtalsbestämmelser är stort och inte minst för hur lösningarna kan variera mellan olika marknader. Insikt om alternativa lösningar på andra marknader kan inspirera till nya lösningar och verktyg i förhandlingarna, säger Carl-Olof Bouveng, delägare på Lindahl i Stockholm.

12 6 13

4

Lisa

2

3

CO 8 5

9 10