All posts by Lindahl Fastighetsrätt

Nya skatteregler i fastighetsbranschen – frukostseminarium på fyra orter

Nya skatteregler i fastighetsbranschen – frukostseminarium på fyra orter

Regeringen vill öka beskattningen av fastighetsbranschen. I juni 2015 tillsattes en utredning med direktiv att se över beskattningen för företag i fastighetsbranschen, både vad gäller inkomstskatt och stämpelskatt. Utredningen ska särskilt föreslå ändringar för att motverka fastighetspaketeringar samt se över behovet av att utvidga stämpelskatteplikten för vissa förvärv, till exempel fastighetsreglering. Utredningen ska presentera sina förslag i slutet av mars 2017.

Under seminariet kommer vi att presentera utredningens förslag samt analysera dess konsekvenser för fastighetsbranschen. Ett avsnitt kommer särskilt att beröra förslagets påverkan på transaktionsmarknaden. Avslutningsvis presenterar vi också förslaget om ränteavdragsbegränsningar och vad vi kan förvänta från lagstiftaren i den frågan.

DATUM
19 april 2017

TID
Frukost serveras från kl. 7.30, seminarium kl. 8.00-9.00

PLATS

Stockholm – Obs! Ny lokal
Polhemssalen, Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Göteborg
Lindahl, Södra Hamngatan 37-41

Malmö
Lindahl, Studentgatan 6

Uppsala
Lindahl, Vaksalagatan 10

ANMÄLAN
Anmäl dig här (senast den 12 april)

Seminariet är kostnadsfritt och du är naturligtvis välkommen att bjuda med dig en eller flera kollegor. Anmäl er nu – antalet platser är begränsat.

Frukostseminarium: När någon nyttjar fastigheten utan lov

Frukostseminarium: När någon nyttjar fastigheten utan lov

Det förekommer ofta missuppfattningar kring vad som gäller när en utomstående olovligen nyttjar en fastighet. Finns det möjlighet att nyttja mark utan avtal med fastighetsägaren? Det förekommer även osäkerhet om hur allmänt tillgänglig kvartersmark och allmän platsmark får nyttjas.

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi hjälper dig att reda ut vad som gäller!

Under seminariet svarar vi på frågor som:

  • Är det möjligt att skaffa sig nyttjanderätt genom hävd eller sedvana?
  • Hur långt sträcker sig egentligen allemansrätten?
  • Kan jag få skadestånd om någon olovligen utnyttjar min fastighet?
  • Vad gäller för nyttjande av allmän platsmark och kvartersmark?

Datum
Den 8 december 2016

Tid
Frukost serveras från kl. 07.30
Seminarium kl. 08.00-09.00

Plats
Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, Uppsala

Anmälan
Anmäl dig senast den 2 december till carola.blom@lindahl.se

Äldre servitut och andra nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret

Äldre servitut och andra nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret

Genom lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, som trädde i kraft år 2013, ska fastighetsregistret rensas från inaktuella uppgifter. Inskrivna avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter, som skrivits in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur fastighetsregistret om det inte görs en anmälan om förnyelse av inskrivningarna. Officialservitut berörs inte av detta och inte heller inskrivningar av tomträtter.

Anmälan om förnyelse måste göras senast den 31 december 2018. Den kan göras av rättighetsinnehavaren, men också av annan som berörs av rättigheten, såsom ägaren till en berörd fastighet eller en bank med panträtt i fastigheten. Förnyelseanmälan ska vara skriftlig och ges in till Inskrivningsmyndigheten. Den ska innehålla uppgift om inskrivningen och om den fastighet i vilken inskrivningen ska stå kvar. Förnyelseanmälan görs enklast direkt via Lantmäteriets hemsida eller genom att skicka in en blankett som tillhandahålls av Lantmäteriet. Hämta blanketten här.

Hör gärna av er till oss på Advokatfirman Lindahl om ni har frågor om förnyelselagen, såsom huruvida era rättigheter berörs, eller om ni vill ha hjälp med att göra en förnyelseanmälan.

Lars Söderlund

lars.soderlund@lindahl.se