All posts by Lindahl Integritetsrätt

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

I en riksomfattande attitydundersökning om digital integritet svarar 36 procent av svenskarna att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt.

Resultatet, som sammanfattas i rapporten ”Delade meningar”, visar att personnummer är det som folk är mest försiktiga med att dela digitalt. Oron ligger främst i risken för id-kapningar. Störst förtroende för digital hantering av privat information har banker.

Rapporten ger god vägledning för företag som vill hantera uppgifter rätt både ur ett konsument- och ett företagsperspektiv 1000 svenskar mellan 16 och 70 år har deltagit i undersökningen som tagits fram på uppdrag av Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, Samsung och Stockholms Läns Landsting i samarbete med analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence och SICS Swedish ICT.

Undersökningen visar också bland annat att:

  • 63 procent av män mellan 16 och 29 år svarar att de använder reklamblockerare
  • Mer än var femte svarar att de någon gång har avslutat en digital tjänst, program eller hemsida för att de känt att det varit för integritetskränkande (22%).
  • Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att dela med sig av personlig information inom vården för att få insyn i sin egen journal (57%).

För mer information om undersökningen och för att ta del av den fullständiga rapporten kontakta oss på dataintegritet@lindahl.se

Viktoria Wastenson

viktoria.wastenson@lindahl.se

 

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

Mycket av företagens missnöje beror på att avtalen är skrivna på fel sätt. I stället för att försöka pressa leverantören till det yttersta blir det bättre för alla parter att skriva ett kontrakt som bygger på tillit, skriver David Frydlinger, delägare och advokat på Advokatfirman Lindahl, i Computer Sweden idag.

Läs artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

I en artikel publicerad i Svensk Juristtidning reder David Frydlinger, advokat på Lindahl med expertis på PUL-frågor, ut de allt mer betydelsefulla frågorna om företags behandling av personuppgifter.

Individers intresse av respekterad integritet hamnar ibland i konflikt med företags och samhällets intressen. Men logiken i rättsområden är inte ordentligt klarlagd, vilket leder till problem. I artikeln föreslås en personuppgiftsrättslig analysram som förklarar den grundläggande logiken i regelverket och tillämpar denna på EU-domstolens domar i målen Google Spain och Digital Rights Ireland.

Läs artikeln här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

EU-domstolen har utfärdat ännu en dom som tydligt visar att även mycket starka kommersiella och politiska intressen står sig slätt gentemot EU-medborgares skydd mot behandling av deras personuppgifter. Den här gången berördes möjligheten att överföra personuppgifter från EU till USA, en möjlighet som bland annat är av fundamental betydelse för internationell handel. Domen får omedelbara och viktiga konsekvenser för svenska företag och myndigheter som är ansvariga för behandling av personuppgifter som görs i eller från USA. Läs mer här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se