All posts by Lindahl Strategiska Kontrakt

Lindahl skriver artikelserie om kontraktsteori

Lindahl skriver artikelserie om kontraktsteori

Här kan du ta del av Lindahls artikelserie, publicerad i Dagens Juridik, där advokaterna och delägarna David Frydlinger, Malcolm Wiberg och Erik Linnarsson behandlar ämnet kontraktsteori.

Del 1 – Så kan nobelpristagarna lära oss jurister att skriva bättre avtal

Del 2 – Kontraktsteori – och berättelsen om Entreprenören och Investeraren

Del 3 –  Kontraktsteori och frågan: måste vi sluta med outsourcing?

Del 4 – Relationsbaserade kontrakt – revidera grundantagandet om hur människor fungerar

Läs även inlägget ”Fullsatt när ekonomipristagare och Lindahl diskuterade svensk konkurrenskraft med näringslivet – en ny syn på vad kontraktet kan åstadkomma är nödvändigt” där du även kan se ett filmat seminarium som Lindahl anordnade tillsammans med Oliver Hart, nobelpristagare i ekonomi.

Viktig rapport från ledande auktoriteter inom relationsbaserade kontrakt

Viktig rapport från ledande auktoriteter inom relationsbaserade kontrakt

I den moderna ekonomin blir det allt viktigare för företag att skapa avtal som skapar samstämmiga intressen mellan parterna över tid, samtidigt som de medger flexibilitet i en snabbt föränderlig omvärld. Några områden där detta blir särskilt viktigt är exempelvis inom outsourcing, forskning & utveckling samt långsiktiga strategiska partnerskap mellan olika aktörer. Årets Nobelpristagare i ekonomi, Oliver Hart och Bengt Holmström, är bara två av många som har pekat på svårigheterna att upprätta sådana kontrakt och vikten av att designa dom rätt.

I samarbete med University of Tennessee och den globala organisationen International Association for Commercial and Contract Management (IACCM) har Advokatfirman Lindahl publicerat en rapport om så kallade relationsbaserade kontrakt, som ger företag och andra organisationer en guide för hur kontrakt kan skrivas som möter både dagens och morgondagens behov.

– Relationsbaserade kontrakt blir allt vanligare på marknaden och att de kommer att bli alltmer kritiska för företags framtida konkurrenskraft, säger David Frydlinger, delägare på Lindahl och huvudförfattare till rapporten. Rapporten har vi skrivit tillsammans med två av de ledande organisationerna i världen inom detta viktiga område.”

Rapporten finns för nedladdning här.

unpacking relational contracts cover

Brexit: a black swan with unexpected relevance for outsourcing contracts

Europe is in turmoil after Great Britain’s vote to leave the European Union. Those who now claim to know what will happen now – in outsourcing or in other area – will make two big mistakes: First, they will show that they don’t understand what Brexit is. Brexit is, to use the words of author Nassim Nicholas Taleb, a “black swan”: an unexpected event with largely unforeseeable consequences, just like 9/11 or the Lehman Brothers bankruptcy filing. Second, they will simply be wrong. Since Brexit is a black swan, no one can truthfully claim that they know what will happen as a result of it. owever, this state of confusion and uncertainty created by Brexit teaches us a critical lesson regarding outsourcing, especially regarding outsourcing contracts.

Read the full article by David Frydlinger, partner at Lindahl, in Outsource Magazine.

Link to full article 

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

White paper: Unpacking Collaborative Bidding

En typ av kontraktsmodell som just nu vinner mark över hela världen är Vested. Vested är en forskningsbaserad kontrakts- och affärsmodell som fokuserar på samarbete, en effektiv och produktiv relation över en längre tid. Det är en modell som utgår från gemensamma mål, innehåller vägledande principer för samarbetet och prismodeller som ger vinning för båda parter. Vested har använts med stor framgång av flera välkända företag.

I vårt senaste white paper från University of Tennessee kan du läs om Vested vid relationsbaserad upphandling.

Ladda ner vårt White paper här:

whitepaper vested

Här kan du läsa mer om Vested.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

En introduktion till relationsbaserade kontrakt

Vi har under de senaste åren kunnat se ett ökat intresse för olika typer av relationsbaserade kontrakt och avtal som skapar förutsättningar för en mer effektiv och lönsam relation mellan företag. Marknaden är uppenbarligen redo för en kontraktsform som fokuserar mer på samarbete, långsiktighet och gemensamma mål och prismodeller som ger vinning för båda parter. En typ av kontraktsmodell som just nu vinner mark över hela världen är Vested. Vested är en forskningsbaserad kontrakts- och affärsmodell som har använts med stor framgång av flera välkända företag.

Här kan du läsa mer om Relationsbaserade kontrakt.

Här kan du läsa mer om Vested.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se