Category Archives: Integritetsrätt

Frukostutbildning: Personuppgifts- behandling på rätt sätt

Frukostutbildning: Personuppgifts- behandling på rätt sätt

Personuppgiftsbehandling på rätt sätt – nya regler 2018

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av dataskyddsförordningen. Överträdelser mot de nya reglerna kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR. Förändringarna är omfattande.

Om utbildningen
Denna grundläggande utbildning – med praktisk inriktning – ger information om förändringar som införs genom den nya dataskyddsförordningen och kunskap om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas inför 2018.Målet med utbildningen är att du ska förstå de nya krav som kommer att ställas på din organisation, så att ni kan förbereda er inför dataskyddsförordningens införande 2018. Kursen hålls av advokaterna Lars B Melin och Åsa Nyqvist, som har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor.

Datum
Torsdagen den 26 januari 2017

Plats
Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Program
Lättare frukost och registrering 8.00-8.30
Utbildning 8.30-9.30

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt
Vid frågor, kontakta Lars B Melin på lars.melin@lindahl.se eller 031-799 10 00.

Anmälan
Anmäl dig till anna.hultman@lindahl.se senast den 23 januari.

 

Frukostutbildning: Personuppgifts- behandling på rätt sätt

Frukostutbildning: Personuppgifts- behandling på rätt sätt

Personuppgiftsbehandling på rätt sätt – nya regler 2018

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av dataskyddsförordningen. Överträdelser mot de nya reglerna kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR. Förändringarna är omfattande.

Om utbildningen
Denna utbildning – med praktisk inriktning – ger fördjupad information om dataskyddsförordningen och kunskap om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas inför 2018. Målet med utbildningen är att du ska förstå de nya krav som kommer att ställas på din organisa¬tion, så att ni kan förbereda er inför dataskyddsförordningens införande 2018. Kursen hålls av advokaterna Lars B Melin och Åsa Nyqvist, som har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom integritetsrättsliga frågor.

Datum 
Fredagen den 11 november 2016

Plats
Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Program
Frukost och registrering 7.30-8.00
Utbildning 8.00-10.00

Kostnad
495 kr per deltagare exkl. moms
Vid avbokning senare än tre dagar före utbildningen debiteras full avgift

Kontakt
Vid frågor, kontakta Anna Hultman på anna.hultman@lindahl.se, 031-799 10 49 eller 0731-47 27 49

Anmälan
Anmäl dig här

 

Frukostutbildning: Fastighetssektorns behandling av personuppgifter

Frukostutbildning: Fastighetssektorns behandling av personuppgifter

 

Fastighetssektorns personuppgiftsbehandling – skärpt ansvar och nya EU-regler från 2018
Lindahls experter inom PUL och Integritetsrätt har förmånen att bjuda in dig till en frukostutbildning som är särskilt inriktad på fastighetssektorn och den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för denna sektor. Vi kommer bland annat att ta upp flera praktiska frågor och hur dessa ska hanteras enligt de nya reglerna.

Frukostutbildningen är en uppföljning på våra tidigare seminarier om dataskyddsförordningen. Målet är att ni ska förstå vad dataskyddsförordningen innebär för fastighetssektorn, så att ni kan förbereda er inför de nya reglerna som träder i kraft 2018.

Datum
Torsdagen den 10 november 2016

Plats
Advokatfirman Lindahls kontor, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Program
Frukost och registrering mellan 7.30-8.00, utbildning 8.00 -10.00

Kostnad
495 kr per person exkl moms. Vid avbokning senare än tre dagar före utbildningen debiteras full avgift.

Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Vid frågor, kontakta Anna Hultman på anna.hultman@lindahl.se 

 

Frukostseminarium: Från Safe Harbor till Privacy Shield

Frukostseminarium: Från Safe Harbor till Privacy Shield

Välkommen på frukostseminarium!

Under hösten 2015 upphävde EU-domstolen det så kallade Safe Harbor-undantaget för överföring av personuppgifter till USA. Detta har skapat en stor oro och betydande problem för många företag. Efter månader av förhandlingar har det nya regelverket avseende överföring av personuppgifter till USA – Privacy Shield – nu antagits. Men vad innebär det egentligen?
Välkommen till ett seminarium med Lindahls specialister på personuppgifter, där du bland annat får svar på frågor som:

  • Vilka är de viktigaste reglerna i Privacy Shield?
  • Under vilka förutsättningar tillåter Privacy Shield överföring av personuppgifter till USA?
  • Vad behöver företag och organisationer göra för att kunna använda Privacy Shield-undantaget?

Datum: 24 augusti 2016
Tid: Seminarium kl 8.00-9.00, frukost serveras från kl 7.30
Plats: Advokatfirman Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt
OSA: Anmälan görs till frukostseminarium@lindahl.se senast den 17 augusti

Du är naturligtvis välkommen att bjuda med dig en eller flera kollegor!
Anmäl dig/er nu, antalet platser är begränsat.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

”Antag att ett företag börjar misstänka att ekonomichefen läcker finansiell information till en konkurrent. Får man ”sätta span” på henne? Får man gå igenom hennes mejl? Får man använda teknologi för att spåra hennes rörelser, till exempel genom hennes mobiltelefon? Får man förhöra henne? Får man avskeda henne, bara baserat på endast välgrundade misstankar?

Dessa är några av de juridiska frågor som uppkommer inom det snabbt växande området informationssäkerhet, ett område som håller på att bli något av det nya svarta i it-världen. Antalet artiklar, konferenser, studier med mera som tillägnas ämnet ökar varje år. Liksom det årliga antalet kronor som spenderas på informationssäkerhet och antalet medialt uppmärksammade informationssäkerhetsincidenter.”

David Frydliger, advokat och delägare på Lindahl, skriver om hur informationens värde avgör hur långt ett företag får gå för att skydda sig mot läckor och reder ut juridiken inom informationssäkerhet i IDG Expert Network.

Läs hela artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”För många jurister ger ordet informationssäkerhet inte spexiga associationer. Ungefär som ställningsfullmakt eller skuldebrev. Det är väl något som man håller på med på IT-avdelningen tänker många. Inte mycket för bolagsjurister och advokater att bry sig om. 

Men här bör man tänka en gång till. Att hantera informationssäkerhet även juridiskt har faktiskt i många fall blivit affärskritiskt. Av ett enkelt skäl: företags information – kunddata, patent, finansiell information, algoritmer och så vidare – är allt oftare den mest värdefulla tillgången. Informationskapitalets värde överstiger inte sällan med råge värdet av alla fysiska tillgångar och de anställdas kompetens.”

David Frydliger, advokat och delägare på Lindahl, skriver om informationssäkerhet i Dagens Juridik.

Läs hela krönikan här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

I en riksomfattande attitydundersökning om digital integritet svarar 36 procent av svenskarna att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt.

Resultatet, som sammanfattas i rapporten ”Delade meningar”, visar att personnummer är det som folk är mest försiktiga med att dela digitalt. Oron ligger främst i risken för id-kapningar. Störst förtroende för digital hantering av privat information har banker.

Rapporten ger god vägledning för företag som vill hantera uppgifter rätt både ur ett konsument- och ett företagsperspektiv 1000 svenskar mellan 16 och 70 år har deltagit i undersökningen som tagits fram på uppdrag av Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, Samsung och Stockholms Läns Landsting i samarbete med analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence och SICS Swedish ICT.

Undersökningen visar också bland annat att:

  • 63 procent av män mellan 16 och 29 år svarar att de använder reklamblockerare
  • Mer än var femte svarar att de någon gång har avslutat en digital tjänst, program eller hemsida för att de känt att det varit för integritetskränkande (22%).
  • Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att dela med sig av personlig information inom vården för att få insyn i sin egen journal (57%).

För mer information om undersökningen och för att ta del av den fullständiga rapporten kontakta oss på dataintegritet@lindahl.se

Viktoria Wastenson

viktoria.wastenson@lindahl.se

 

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

Mycket av företagens missnöje beror på att avtalen är skrivna på fel sätt. I stället för att försöka pressa leverantören till det yttersta blir det bättre för alla parter att skriva ett kontrakt som bygger på tillit, skriver David Frydlinger, delägare och advokat på Advokatfirman Lindahl, i Computer Sweden idag.

Läs artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

Tidigare under våren meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i det uppmärksammade målet mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Region Skåne. Frågan var om TLV kunde förbjuda Region Skåne att ingå en prisöverenskommelse med ett läkemedelsföretag avseende återbäring på försäljning av ett läkemedel som ingick i läkemedelsförmånen, dvs. en receptbelagd produkt som såldes på öppenvårdsapotek.

Du kan öppna ett dokument där du kan läsa hela domen genom att klicka här.

Bakgrund
TLV argumenterade att läkemedelsförmånslagen innebär att endast TLV får besluta om priser för läkemedel som ingår i förmånen och att dessa priser inte får frångås genom prisöverenskommelser. TLV hävdade också att det låg inom ramen för TLV:s tillsyn att förbjuda sådana prisöverenskommelser. Region Skåne menade att TLV endast fick besluta om inköps- och försäljningspriser för öppenvårdsapoteken. TLV hänvisade här till förarbetena till lagen och till föregångaren till dagens version av läkemedelsförmånslagen. I förarbetena uttalas att TLV beslutar om priser för läkemedel som ska ingå i förmånen – utan en hänvisning till att denna beslutanderätt är begränsad till priserna för öppenvårdsapoteken.

Förvaltningsrätten och kammarrätten hade i sina domar gett TLV rätt. Kammarrätten hänvisade också till EU:s transparensdirektiv och menade att ett system med prisöverenskommelser vid sidan av TLV:s pris inte kunde anses förenligt med EU-rätten.

En annan fråga i målet var att Region Skåne hade uppmanat förskrivare att motsätta sig utbyte av läkemedlet som omfattades av prisöverenskommelsen. Förskrivare får endast motsätta sig ett utbyte på medicinska grunder. Kammarrätten konstaterade att Region Skånes uppmaning var otillåten och att TLV hade rätt att förbjuda den.

Domen
HFD meddelade prövningstillstånd endast för den begränsade frågan om TLV kunde förbjuda prisöverenskommelser.

I sin korta dom slår HFD fast att läkemedelsförmånslagen ska tolkas så att TLV ska besluta om en produkt ska ingå i förmånen och ska fastställa inköps- och försäljningspris för öppenvårdsapoteken. Det finns enligt HFD inget i lagen som kan tolkas så att några andra aktörer skulle vara förpliktade att använda sig av priserna som TLV fastställer eller vara förhindrade att avtala om andra priser.

HFD prövade inte inom ramen för detta mål om själva prisöverenskommelsen var förenlig med transparensdirektivet. Det är alltså inte tydligt att prisöverenskommelser är tillåtna enligt direktivet.

Kommentar
HFD gör en ren bokstavstolkning av lagen och kommenterar inte alls förarbetsuttalandena som TLV hade baserat sin argumentation på. HFD kommenterar heller inte specifikt att den aktuella prisöverenskommelsen avsåg försäljning på öppenvårdsapotek, som TLV enligt HFD har ensam beslutanderätt om prissättningen för. HFD har inte redovisat några överväganden kring vad de praktiska konsekvenserna av domen blir. I vår mening innebär domen att den prissättning som TLV nu beslutar för öppenvårdsapoteken (och i förlängningen för landstingen, som ersätter kostnaderna inom förmånen) i praktiken kan sättas ur spel genom prisöverenskommelser.

Eftersom det är klarlagt att landstingen inte får uppmana förskrivare att motsätta sig utbyte i samband med förskrivningen, får denna dom i praktiken främst en effekt på områden där det inte sker ett utbyte för produkterna.

Domen är också intressant mot bakgrund av den utveckling som TLV drivit tillsammans med landstingen inom ramen för det s.k. ordnade införandet av läkemedel. TLV har genom s.k. trepartsöverläggningar faciliterat sidoöverenskommelser mellan landsting och läkemedelsbolag för produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Sidoöverenskommelserna har byggt på riskdelning mellan parterna, eftersom TLV:s inställning har varit att rabatter är otillåtna. Nu när det står klart att TLV inte kan förbjuda prisöverenskommelser vad gäller produkter inom läkemedelsförmånen kan formerna för sidoöverenskommelserna komma att ändras.

TLV har i sin slutredovisning av Utvecklad värdebaserad prissättning till regeringen aviserat att HFD:s avgörande kan komma att föranleda en förändrad lagstiftning. Det återstår därför att se vilken effekt det här avgörandet får på längre sikt. Som nämnts ovan har prisöverenskommelsernas tillåtlighet enligt transparensdirektivet inte heller prövats. Klart är i vart fall att TLV tills vidare inte kan förbjuda prisöverenskommelser mellan läkemedelsbolagen och landstingen.

Annie Kabala

annie.kabala@lindahl.se

 

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

I en artikel publicerad i Svensk Juristtidning reder David Frydlinger, advokat på Lindahl med expertis på PUL-frågor, ut de allt mer betydelsefulla frågorna om företags behandling av personuppgifter.

Individers intresse av respekterad integritet hamnar ibland i konflikt med företags och samhällets intressen. Men logiken i rättsområden är inte ordentligt klarlagd, vilket leder till problem. I artikeln föreslås en personuppgiftsrättslig analysram som förklarar den grundläggande logiken i regelverket och tillämpar denna på EU-domstolens domar i målen Google Spain och Digital Rights Ireland.

Läs artikeln här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se