Category Archives: Ingen kategori

Är svenska styrelsearvoden för låga?

Är svenska styrelsearvoden för låga?

Svenska styrelsearvoden stiger, visar färsk statistik från Novare Pay Consulting. Men sett ur ett internationellt perspektiv sker uppgången från låga nivåer. Mats Tindberg, delägare på Lindahl, och Erika Andersson, vd på Novare Pay Consulting uttalar sig i StyrelseAkademiens tidning Professionellt Styrelsearbete om styrelsearvodena och hur de speglar ansvaret.

Läs artikeln här.

Skärmklipp

 

Domvilloinstitutet – ett nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland

Domvilloinstitutet – ett nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland

Sverige har alltsedan senare hälften av 1970-talet varit ett av de länder dit flest utländska parter och stater väljer att förlägga sina internationella affärs- och investeringstvister. Under senare år har dock konkurrensen med andra länder och skiljedomsinstitut ökat, varför Sverige måste anstränga sig för att behålla sin plats som ett av de ledande skiljeförfarandeländerna.

Bo GH Nilsson och Daniel Lander från Advokatfirman Lindahl skriver om nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland i en debattartikel publicerad i Dagens Juridik.

Läs artikeln här.

Bo GH Nilsson

bo.nilsson@lindahl.se