Våra kunskapsområden

Våra kunskapsområden

Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med kunskap och erfarenhet inom fler än 30 olika branschområden. Utöver den stora byråns breda kapacitet har vi en spetskompetens inom områdena life science, immaterialrätt, integritetsrätt, TMT, corporate finance, fastighetsrätt, upphandling, Vested och strategiska kontrakt. På den här sidan är det främst våra kompetensgrupper för dessa områden som delar med sig av sin kunskap. Vill du läsa mer om Lindahls övriga områden besök gärna lindahl.se för mer information.


TMT

Lindahls grupp för TMT erbjuder en unik kombination av juridisk kompetens och djup kunskap om TMT-branschen. Omkring 30 expertjurister, utspridda på våra sex olika kontor, arbetar ständigt med nya, intressanta uppdrag och frågeställningar inom området. Här delar vi med oss av de senaste nyheterna från gruppen.

Life Science

Lindahls grupp för Life Science är topprankad hos flera rankinginstitut och erbjuder en bred rådgivning inom området, från licensiering, börsnotering, till juridiken kopplad till varumärke och marknadsföring. Här delar vi med oss av de senaste nyheterna från gruppen.

Immaterialrätt

Lindahl har varit den ledande inom immaterialrätt i Sverige sedan 1970-talet. Omkring 40 jurister, specialiserade inom olika aspekter av immateriella rättigheter som täcker tvister, kommersialisering och åtal, jobbar ständigt med intressanta uppdrag och frågeställningar inom området. Här delar vi med oss av de senaste nyheterna från gruppen.

Integritetsrätt

Lindahls grupp för integritetsrätt har lång och bred erfarenhet av rådgivning inom området och biträder löpande företag avseende integritetsrättsliga frågor. Som rådgivare åt flera av de största informationsleverantörerna på den svenska marknaden finns ett stort kunnande och en förståelse för företags specifika behov när det gäller möjligheten att behandla personuppgifter i sin verksamhet.

Upphandling

Lindahl har lång erfarenhet av rådgivning med koppling till offentlig sektor samt offentlig upphandling. Vi biträder såväl myndigheter, övriga offentliga aktörer och statliga bolag och har erfarenhet från mycket stora upphandlingar. Flera av juristerna i Lindahls grupp för upphandling har tidigare arbetat som verks- och bolagsjurister och andra har under lång tid agerat rådgivare till den offentliga sektorn.

Vested och Strategiska kontrakt

Lindahls grupp för strategiska kontrakt är i absolut framkant när det kommer till att tillhandahålla värdeskapande juridisk rådgivning vid ingående av strategiska kontrakt. Lindahl är dessutom den enda advokatbyrån i Norden som erbjuder rådgivning inom Vested och utformning av kontrakt enligt modellen.

Fastighetsrätt

Lindahls grupp för fastighetsrätt består av ett stort antal specialister som tillsammans har mycket hög kompetens inom samtliga fastighetsrelaterade områden såsom: entreprenader, överlåtelser, finansiering, miljörätt, kommersiell hyresrätt samt exploateringsfrågor. Här delar vi med oss av de senaste nyheterna från gruppen.

Corporate Finance

Lindahls grupp för Corporate Finance består av cirka 85 jurister och är en av de största i regionen. Många år av erfarenhet och en ledande marknadsposition innebär att vi kan medverka i mångsidiga projekt med komplexa frågeställningar. Vi har en bred erfarenhet av Corporate Finance-marknaden och tar en aktiv del i utvecklingen av produkter och tjänster gällande dessa områden.