Frukostseminarium: Möjligheter och risker med ny konkurrensskadelag

Frukostseminarium: Möjligheter och risker med ny konkurrensskadelag

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

I december 2016 träder en ny lag, konkurrensskadelagen, i kraft i Sverige. Den bygger på EU-direktiv och kommer att medföra ökade möjligheter att väcka skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund. I Sverige har skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund hittills varit relativt ovanligt. Syftet med lagen är att underlätta för företag att väcka talan genom vissa lättnader. Lagen kommer därför att medföra ökade risker för företag att överträda de konkurrensrättsliga regelverken.

Under seminariet svarar vi på frågor som:

  • Vad innehåller den nya konkurrenskadelagen och hur skiljer den sig från tidigare ordning?
  • Vad innebär den nya lagen rent praktiskt för företag som har överträtt konkurrens¬reglerna och för företag som har lidit skada som följd?
  • Vad bör man tänka på inför och under en skadeståndsprocess?

Varmt välkommen, önskar Lindahls grupp för offentliga affärer och konkurrensrätt.

Datum
25 januari 2017

Tid
Klockan 8-9.30. Frukost serveras från klockan 7.30.

Plats
Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Anmälan
Anmälan görs senast den 18 januari 2016 till sara.lundblad@lindahl.se.
Eventuella frågor kan ställas till Johanna Svantesson på johanna.svantesson@lindahl.se eller 0766-170 954