Tag Archives: Catharina Piper

Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en önskan om att myndigheter ska kunna använda sin köpkraft vid offentlig upphandling för att nå politiska miljömål. Myndigheter ska bland annat kunna främja miljövänlig innovation och teknik, ange viss miljö- och klimatprestanda eller minimera avfall och utsläpp.

I Upphandlingsrättslig Tidskrift reder Catharina Piper, advokat på Lindahl, ut frågetecknen och berättar under vilka förutsättningar som miljökrav kan ställas i en offentlig upphandling enligt den kommande upphandlingslagstiftningen. Catharina försöker även värdera vilka effekter de nya bestämmelserna kan få och vad som krävs för ökad förutsebarhet framöver.

Ta del av artikeln i pdf 

Catharina Piper

catharina.piper@lindahl.se