Tag Archives: Ludvig Holm

Guidance on preparatory patent infringement

Guidance on preparatory patent infringement

When and under what circumstances can a patent owner obtain an injunction against imminent infringement or, as expressed in the Patents Act, preparatory acts of infringement? This question is of particular interest for pharmaceutical patents during the regulatory process relating to authorisations of generic medicinal products.

Jonas Westerberg and Ludvig Holm at Lindahl comment on this subject in the latest newsletter from ILO.

Read the full article here.

Ludvig Holm

ludvig.holm@lindahl.se

 

Prison for company executives for copyright infringement

Prison for company executives for copyright infringement

On October 13 2016 the Stockholm Patent and Market Court (B 6871-14) sentenced four company executives to up to 18 months in prison and ordered them to pay fines and damages amounting to several million Swedish kronor for copyright and trademark infringement through the online sale of counterfeit furniture.

Read the full article from the ILO newsletter here

Ludvig Holm

ludvig.holm@lindahl.se

 

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office), diskuterar Ludvig Holm på Lindahl en nyligen avkunnad dom från Högsta domstolen, som bekräftade att det svenska genomförandet av verkställighet av EU:s direktiv om immateriella rättigheter går längre än direktivet vad avser vilken information som en part kan tvingas lämna ut om varor som gör immaterialrättsligt.

Du kan läsa artikeln här.

Ludvig Holm

ludvig.holm@lindahl.se