Är svenska styrelsearvoden för låga?

Är svenska styrelsearvoden för låga?

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Svenska styrelsearvoden stiger, visar färsk statistik från Novare Pay Consulting. Men sett ur ett internationellt perspektiv sker uppgången från låga nivåer. Mats Tindberg, delägare på Lindahl, och Erika Andersson, vd på Novare Pay Consulting uttalar sig i StyrelseAkademiens tidning Professionellt Styrelsearbete om styrelsearvodena och hur de speglar ansvaret.

Läs artikeln här.

Skärmklipp