Domvilloinstitutet – ett nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland

Domvilloinstitutet – ett nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Sverige har alltsedan senare hälften av 1970-talet varit ett av de länder dit flest utländska parter och stater väljer att förlägga sina internationella affärs- och investeringstvister. Under senare år har dock konkurrensen med andra länder och skiljedomsinstitut ökat, varför Sverige måste anstränga sig för att behålla sin plats som ett av de ledande skiljeförfarandeländerna.

Bo GH Nilsson och Daniel Lander från Advokatfirman Lindahl skriver om nytt hot mot Sverige som skiljeförfarandeland i en debattartikel publicerad i Dagens Juridik.

Läs artikeln här.

Bo GH Nilsson

bo.nilsson@lindahl.se