Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Miljöhänsyn i ny upphandlingslagstiftning – hur påverkar det?

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Regeringen har i flera sammanhang uttryckt en önskan om att myndigheter ska kunna använda sin köpkraft vid offentlig upphandling för att nå politiska miljömål. Myndigheter ska bland annat kunna främja miljövänlig innovation och teknik, ange viss miljö- och klimatprestanda eller minimera avfall och utsläpp.

I Upphandlingsrättslig Tidskrift reder Catharina Piper, advokat på Lindahl, ut frågetecknen och berättar under vilka förutsättningar som miljökrav kan ställas i en offentlig upphandling enligt den kommande upphandlingslagstiftningen. Catharina försöker även värdera vilka effekter de nya bestämmelserna kan få och vad som krävs för ökad förutsebarhet framöver.

Ta del av artikeln i pdf 

Catharina Piper

catharina.piper@lindahl.se