Nu lanserar vi boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster

Nu lanserar vi boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på såväl operativ som strategisk nivå, under komplicerade avtal och medbeaktande av parternas olika kunskapsläge och beroendeförhållanden. Det betyder att de flesta utvecklingsprojekt och förvaltningstjänster som myndigheter upphandlar regelbundet faller in under begreppet komplexa IT-tjänster – exempelvis nyutveckling av programvara såväl som anpassning och implementering av standardprodukter, drift, support och underhåll och fullskalig outsourcing eller enstaka molntjänster. Boken är skriven utifrån vissa viktiga affärsmässiga och juridiska utgångspunkter, vilket präglar urval av och fokus på de områden som behandlas.

Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster är skriven utifrån beställarens perspektiv men är även läsvärd för IT-leverantörer. Detta särskilt med tanke på att framgångsfaktorerna för en IT-upphandling beskrivs ligga i en balanserad samverkan mellan beställare och leverantör snarare än att lura till sig kortsiktiga fördelar.

Beställ boken här

OM FÖRFATTAREN
Bokens författare Lars Arrhed är advokat och delägare på Advokatfirman Lindahl. Lars har fördjupat sig inom TIME (telekom, IT, media och underhållning) och har en tidigare karriär som verksamhetsledare inom mediabranschen i Sverige och Norge. Han har arbetat för Svenska Förläggarföreningen med förlagsjuridiska frågor och i övrigt med klienter inom underhållningsbranschen och IT-branschen.). Lars är också medförfattare till boken ”Lagen om offentlig upphandling – en kommentar”