En introduktion till relationsbaserade kontrakt

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Vi har under de senaste åren kunnat se ett ökat intresse för olika typer av relationsbaserade kontrakt och avtal som skapar förutsättningar för en mer effektiv och lönsam relation mellan företag. Marknaden är uppenbarligen redo för en kontraktsform som fokuserar mer på samarbete, långsiktighet och gemensamma mål och prismodeller som ger vinning för båda parter. En typ av kontraktsmodell som just nu vinner mark över hela världen är Vested. Vested är en forskningsbaserad kontrakts- och affärsmodell som har använts med stor framgång av flera välkända företag.

Här kan du läsa mer om Relationsbaserade kontrakt.

Här kan du läsa mer om Vested.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se